گزارش ایمنی

گزارش مخاطرات ایمنی

از اینکه برای ارتقا ایمنی و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی، گزارش خود را به واحد ایمنی و تضمین مرغوبیت هواپیمایی اروان ارسال می کنید کمال تشکر را داریم. این بخش شامل شکایات مسافرین نبوده و هدف از گزارش دهی داوطلبانه ارتقاء سطح ایمنی امنیت و کیفیت خدمات پروازی هواپیمایی اروان می باشد. پس از بررسی این گزارش توسط کارشناسان ما، در صورت لزوم اقدامات اصلاحی انجام خواهد شد و چنانچه بخش اطلاعات تماس را تکمیل نمایید در صورت نیاز جهت پیگیری بیشتر و یا اعلام نتیجه با شما ارتباط خواهیم گرفت قابل ذکر است تمامی اطلاعات شما برای شرکت هواپیمایی اروان محفوظ و محرمانه خواهند ماند و هیچگونه گزارشی علیه گزارش دهنده و پیگیری حقوقی استفاده نخواهد شد.
ایمنی و تضمین مرغوبیت هواپیمایی اروان

  • حداکثر فایل ۲۰ مگابایت
  • 9 + 1 =

آدرس

تهران خیابان ولیعصر خیابان عطار پلاک ۱۰

تلفن

+98 21 860 82193

ایمیل

info@air1air.com